Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

 

Zdrowych i pogodnych  Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą,nadzieją

i miłością. Radosnego nastroju , serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół. Niech wiosenna aura wypełni Państwa domy optymizmem

i nadzieją, a świąteczne tradycje wywołają wzruszenie i radość.


 

życzą pracownicy oraz Zarząd
SMLW w Grajewie

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie
zawiadamia swoich członków, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w naszej Spółdzielni w roku bieżącym odbędzie się w następującym
terminie:

I. Część I-sza      - 22 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. Centrum

II. Część II-ga     - 23 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. Południe bud. nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11,
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54,56.

III. Część III-cia   - 24 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. 1000-Lecia, Broniewskiego i członkowie
oczekujący

IV. Część IV-ta     - 25 kwietnia

Członkowie zamieszkali na os. Południe bud. nr 24, 25,26, 26A, 27,
28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32A, 60, 60A, 61, 62, 65, 66

 

Zebrania odbędą się w świetlicy Spółdzielni  os. Południe 36 w Grajewie

o godzinie 17- tej.

 

Zarząd Spółdzielni

 

_______________________________________________________________

 

INFORMACJA

w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie na kadencję 2014 - 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie informuje, że
przedmiot porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków , które odbędzie
się w dniach 22 - 25 kwietnia 2014 r., będzie obejmował wybory członków do Rady
Nadzorczej na nowa kadencję w latach 2014 -2017.

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej może nastąpić po uzyskaniu poparcia, przez
co najmniej 30 członków, podpisanych na zgłoszeniu kandydata ze wskazaniem imienia
i nazwiska, adresu, nr PESEL.

Osoby zainteresowane informujemy, że pomocniczo są opracowane druki dostępne
w siedzibie Spółdzielni.

Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady  winno być doręczone w terminie nie
później niż 15 dni przed dniem odbycia I- szej części Walnego Zgromadzenia .

 

________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Grajewie informuje,
że w związku z przeprowadzoną kontrolą stwierdzają brak segregacji odpadów
przez mieszkańców Spółdzielni, Burmistrz Miasta Grajewo wszczął postępowanie
w sprawie określenia wyższej stawki ( po 11 zł) za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Administracja Spółdzielni


OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie

Informuje, że rozpoczęła budowę mieszkań na warunkach odrębnej własności

lokalu, z terminem oddania do użytku w miesiącu sierpniu 2014r.

Budynek usytuowany będzie w atrakcyjnym miejscu Osiedla Południe

naprzeciw budynku Nr 60A

Powierzchnia mieszkań:

38 m2 ,  44 m2 ,  55 m2

Cena m2 powierzchni mieszkania nie przekroczy 2.900 zł.

W szczytach budynku będzie 8 garaży.

 

Szczegółowe informacje: tel. 86 273 88 44

 

 


 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

NOWY BUDYNEK
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO –WŁASNOŚCIOWEJ
W GRAJEWIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa
w  Grajewie  informuje,  że  rozpoczyna  sprzedaż 40 lokali
mieszkalnych w budynku dwuklatkowym,
pięciokondygnacyjnym z windami. Budynek będzie położony
na osiedlu Południe w sąsiedztwie budynków nr 60 i 60A .
Powierzchnia użytkowa mieszkań : 39 m2 - 44 m2 - 56 m2 .
W podpiwniczeniu 8 garaży z oddzielnymi wjazdami w szczytach
budynku.
Cena lokalu mieszkalnego na warunkach odrębnej własności
z przypadającym udziałem w gruncie nie przekroczy 2900 zł/m².

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze SMLW na osiedlu
Południe 36 w pokoju nr 9 lub pod tel. nr 86 273 88 44 wew. 24

 


 

 

 


OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa
w  Grajewie  informuje,  że  rozpoczyna  sprzedaż  lokali
mieszkalnych w projektowanym budynku dwuklatkowym,
pięciokondygnacyjnym z windami. Budynek będzie położony
na osiedlu Południe ( w sąsiedztwie budynków nr 60 i 60A ),
zawierał 40 lokali mieszkalnych o powierzchniach: 35m², 40m²,
54m² i 56m² oraz 8 garaży z oddzielnymi wjazdami w szczytach
budynku.
Cena lokalu mieszkalnego na warunkach odrębnej własności
z przypadającym udziałem w gruncie nie przekroczy 2900 zł/m².

Bliższe informacje udzielane są w biurze SMLW na osiedlu
Południe 36 w pokoju nr 9 lub pod tel. nr 86 273 88 44 wew. 24.


 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Grajewie
informuje, że w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury w świetlicy  os. Południe 36 w godzinach od 1600 - 1700 .
Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżury w biurze Spółdzielni dwa razy w miesiącu
tj. drugi poniedziałek miesiąca i ostatni dzień miesiąca od godz.1000 do 1200 .

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grajewo, dnia 21.04.2011r.